سیستم کنترلی (برد و پنل – PLC) کمپرسور اسکرو

کمپرســـور هـــای اسکرو برای کارکرد صحیح خود نیاز به یک سیستم کنترلی دارند. وظیفه سیستم کنترل، راه اندازی و رصد دقیق و لحظه ای کلیه پارامتر ها و انجام بازخوردهای مناسب جهت کارکرد بهتر سیستم میباشد. هرچه تعداد پارامتر هایی که سیستم کنترلی بررسی می کند بیشتر باشد، سیستم درحالت مطمئن تری کار خواهد کرد. اهمیت سیستم کنترلی زمانی بیشتر می شود که خطاهای ایجاد شده در سیستم را بدرستی نشان دهد و درصورتی که مشکلات مکانیکی یا برقی پیش بیاید، کمپرسور را خاموش کرده و خطا را به اپراتور گزارش دهد. برای مثال اگر دمای کمپرسور به حدی بالا رود که کارکرد کمپرسور منجر به آسیب رسیدن به آن شود، سیستم کنترلی کمپرسور باید بلافاصله کمپرسور را با خطا، خاموش نماید زیرا درغیر اینصورت باعث آسیب رسیدن به واحد هواساز خواهد شد. شرکت آبان تجهیز هوای فشرده نماینده محصولات آرسین در تهران درزمینه فروش – تعمیرات – نصب و مشاوره کلیه محصولات آرسین فعالیت داشته و درصورت لزوم اقدام به اعزام کارشناس به محل کارکرد کمپرسور و انجام کلیه امور مربوط به سیستم های کنترلی کمپرسور می نماید.

عبارات مرتبط : برد و پنل کمپرسور اسکرو – برد پنل کمپرسور – تعمیر برد کمپرسور – برد کمپرسور اسکرو – پنل کمپرسور – پنل کمپرسور اسکرو – پی ال سی کمپرسور اسکرو – تعمیر PLC کمپرسور – پنل درایر – پنل خشک کن – تعمیر کمپرسور اسکرو – تعمیر ایراند – برد درایر – PLC درایر – تعمیر برد AR1214 – تعمیر برد AR1710 – تعمیر برد  AR1212 – تعمیر برد AR200 – برد آرسین – تعمیر برد آرسین – کنترل پنل آرسین

کنترل پنل کمپرسور AR1214

ابعاد پنل :                                             155x85mm
نوع نمایش :                                     LCD 4×20 chr
تعداد ورودی دیجیتال :                 [7x [10-30 VAC
تعداد ورودی آنالوگ دما :                     [2x [PT1000
تعداد ورودی آنالوگ فشار :               [2x [4~20mA
تعداد رله خروجی :                 [9x [250 VAC @ 10A
خروجی اینورتر :                            [4pin [5~10VDC
تغذیه :                                                              220VA

برد و پنل کمپرسور اسکرو – برد کمپرسور – تعمیر برد کمپرسور

کنترل پنل کمپرسور AR200

ابعاد پنل :                                         150x110mm
نوع نمایش :                                LCD 2×20 chr
تعداد ورودی دیجیتال :         [8x [10-30 VDC
تعداد ورودی آنالوگ دما :              [1x [PT1000
تعداد ورودی آنالوگ فشار :         [2x [4~20m
تعداد رله خروجی :          [6x [250VAC @ 7A
تغذیه :                                                         13VAC
خروجی اینورتر 1 :                                VDC 10-5
خروجی اینورتر 2 :                                mA 4-20

برد کمپرسور اسکرو – پنل کمپرسور – تعمیر برد کمپرسور

کنترل پنل کمپرسور AR1220

ابعاد پنل :                                     380x238mm
نوع نمایش :                                LCD 4×20 chr
تعداد ورودی دیجیتال :                 [7x [10-30 VAC
تعداد ورودی آنالوگ دما :                  [1x [PT1000
تعداد ورودی آنالوگ فشار :              [2x [4~20mA
تعداد رله خروجی :              [7x [250 VAC @ 10A
تغذیه                                                 220VAC

برد جایگزین : مدل AR1230 – تعمیر برد کمپرسور

کنترل پنل کمپرسور AR1710

ابعاد پنل :                                             189x124mm
نوع نمایش :                  LCD 240×128 Graphical
تعداد ورودی دیجیتال :                  [8x [10-30 VAC 
تعداد ورودی آنالوگ دما :                      [2x [PT1000
تعداد ورودی آنالوگ فشار :               [2x [4~20mA
تعداد رله خروجی :                  [8x [250 VAC @ 7A
ورودی ترانس جریان                                      [3x [CT

تغذیه                                                                 13VAC
خروجی اینورتر :                           [ 4~5pin [5~10 VDC
خروجی اینورتر :                           [ 4~5pin [4~20 mA

پنل کمپرسور- برد کمپرسور اسکرو – تعمیر برد AR1710

کنترل پنل کمپرسور AR1230

بعاد پنل :                                              403x254mm
نوع نمایش :                                         LCD 4×20 chr
تعداد ورودی دیجیتال :                  [7x [10-30 VAC
تعداد ورودی آنالوگ دما :                      [2x [PT1000
تعداد ورودی آنالوگ فشار :              [2x [4~20mA
تعداد رله خروجی :                  [8x [250 VAC @ 7A
خروجی اینورتر :                            [4pin  [5~10 VDC
خروجی اینورتر :                            [4pin  [4~20 mA
تغذیه :                                                             220VAC

برد پنل کمپرسور – برد کمپرسور اسکرو – تعمیر برد کمپرسور

کنترل پنل کمپرسور AR1510

ابعاد پنل :                             202x141mm
نوع نمایش :                        LCD 4×20 chr
تعداد ورودی دیجیتال :          [7x [10-30 VAC
تعداد ورودی آنالوگ دما :            [1x [PT1000
تعداد ورودی آنالوگ فشار :       [2x [4~20mA
تعداد رله خروجی :            [6x [220 VAC 7A
تغذیه :                                         13VAC
پی ال سی کمپرسور اسکرو – تعمیر PLC کمپرسور

کنترل پنل کمپرسور AR1511

ابعاد پنل :                             202x141mm
نوع نمایش :                        LCD 4×20 chr
تعداد ورودی دیجیتال :          [6x [10-30 VAC
تعداد ورودی آنالوگ دما :            [2x [PT1000
تعداد ورودی آنالوگ فشار :       [2x [4~20mA
تعداد رله خروجی :            [6x [220 VAC 7A
خروجی اینورتر :               [4pin [5~10 VDC
تغذیه :                                         13VAC
پی ال سی کمپرسور اسکرو – تعمیر PLC کمپرسور

کنترل پنل درایر جدبی ARD48

ابعاد پنل :                               202x141mm
نوع نمایش :                          LCD 4×20 chr
تعداد ورودی دیجیتال :            [2x [10-30 VAC
تعداد ورودی آنالوگ دما :              [3x [PT1000
تعداد ورودی آنالوگ دیوپوینت:    [3x [4~20mA
تعداد رله خروجی :              [8x [220 VAC 7A
تغذیه :                                           13VAC

∴ قابلیت نصب و نمایش سنسور  Dew Point (دمای نقطه شبنم)
∴ قابلیت نصب و نمایش سنسور  Humidity  (رطوبت)
∴ کارکرد و تعویض برج ها بر اساس Time / Humidity / Dew point
∴ قابلیت نصب سنسور دما (3 سنسور)
∴ دارای خروجی قابل برنامه ریزی
∴ دارای 2 ورودی ΔP Switch

برد درایر – برد خشک کن – پنل درایر – تعمیر PLC درایر
ابعاد پنل :                                     90x90mm

نوع نمایش :               seven segment 2×3 dig

تعداد ورودی جریان :          CT input /class 1.5

تعداد ورودی آنالوگ دما :                [1x [PT1000

تعداد رله خروجی :             2x NO  / 1x NC/NO

تغذیه :                             250VAC ~ 180VAC

 

قطعات جانبی

سنسور دما Temp sensor

نوع :                   PT1000
سیگنال :                  RTD
جنس بدنه :             brass
نوع اتصال :         G ¼ mail
قیمت : 900.000 تومان
این سنسور برخلاف سنسور های قبلی که سیمی بــودند ، یک سنسور سوکتی است که نیازی به علاف سنسور ندارد. ایـن سنسور مستقیما درون هواساز بسته شده و با آچار یا بکس 19 نصب می شود و پس از آن سوکت و سیم به آن وصل میگردد.

ترانس تغذیه

ولتاژ خروجی :         13VAC
فرکانس :                50HZ
تعداد خروجی ایزوله :      2
قیمت : 800.000 تومان
این نوع ترانسفورماتور در دو نوع ورودی 220 ولت و ورودی 380 ولت موجود است که بـرای انواع کنترل پنل های کمپرسور یا درایر قابل استفاده می باشد.

سنسور فشار pressure transmetter

تغذیه :                 10VDC ~ 25VDC

سیگنال خروجی :         4mA~20mA

فشار کاری :                         16bar

نوع اتصال :                    G ¼ mail

قیمت : 1.750.000 تومان

تابلو سکوئنس SEQUENCE PANEL

تابلو سکونس چیست ؟

در کارخانه هایی که همزمان از چند دستگاه کمپرسور استفاده میکنند ، هنگامی که میزان مصرف هـوای کارخانه از ظرفیت کمپرسور کمتر باشد، بـرای صرفه جویی در انرژی و استهـلاک کمپرسور هـــا،تعدادی از کمپرسورها خاموش، و هنگامی که مصرف هوای کارخانه بالا رود ، نیـاز است که تمامــی کمپرسور ها روشن شده و در مــدارقرار گیرند. معمولا در کارخانه ها این وظیفه بر عهده اپراتور کمپرسورخانه است. این وظیفه را در کمپرسورخانــه های بـزرگ تابلوی سکونس بر عهده دارد. هنگـامـی که فشار هـوا از حـد تعیین شده پاییـن تر رود به این معنی است که یک کمپرسـور قـادر به تامین هوای کارخانـه نیست، بنابراین تابلو سکونس کمپرسور دوم را روشن و آن را وارد مـدار میکند و اگر باز هم فشار بالا نرود، تابلو سکونس کمپرسور سوم را واردمدار می کند و الی آخر. هنگامی که مصرف هوای کارخانه کم شود و فشارخط هوای فشرده بـالا رود، تابلو سکونس یکی از کمپرسور ها را خاموش می کند و به همین ترتیب میان مصرف هوا و روشن کردن کمپرسور ها تعادل لازم را ایجاد می کند. به طوریکه همیشه تعداد کمپرسور های روشن بـا میــزان هوای مصرفی منطبق بــر هم باشد و کمتــرین میزان انرژی مصرف گردد. وظیفه دیگر تابلو سکونس این است که اولویت روشن شدن کمپرسور ها را بگونه ای تنظیم کند که کمپرسور ها استهلاک مشابهـی داشتــه باشند یعنــی اینکــه سـاعت کارکـرد کمپرسورها یکسـان و یک اندازه باشنـد. شرکـت آبان تجهیز هوای فشرده بـاداشتن تجارب گوناگون در نصب و راه اندازی سیستم های سکونس در کارخانجات آماده مشاوره وهمکاری با کارخانجات و صنایع می باشد.

پنل سکونس دو کانال

تابلو سکوئنس شش کانال