کمپرسور فشار قوی 300 بار

High pressure compressor

کمپرسور فشار قوی 300 بار

کمپرســـور هـــای فشـــار قــــوی به کمپــرســور هـــائی اطـلاق مــی‌شـود کـه فشار کاری آنها بالای 30 بار است. از دیگر انواع کمپرسور های فشار قــوی، به کمپرسور هـــای فشــارقوی با فشار کاری 200 الــی 330 بـــار می توان اشاره کرد. بیشترین کاربرد این کمپرسور ها در مواردی چون تامین هوای تنفسی غواصی، آتشنشانی و امداد و نجات، پـیـنت بـال، صنایع نظامـــی و …. می‌باشد. شرکت آبان کنترل نماینده فروش و تعمیرات کمپرسور های فشارقوی با برند NARDI محصول کشور ایتالیا، مشغول به فعالیت بوده و جزء معدود مراکز تعمیرات اینگونه کمپرسور ها در ایـــران و کشورهـــای خـــاورمیانه میباشد.

کمپرسور فشارقوی 300 bar

مدل :                    ATLANTIC-P
ظرفیت :                  Lit/min 100
فشار کاری :                 bar  330
تعداد خروجی :                        1
وزن :                              Kg  42
توان :                              3  Kw

کمپرسور فشارقوی 300 bar بنزینی

مدل :                    ATLANTIC-G
ظرفیت :                  Lit/min 100
فشار کاری :                 bar  330
تعداد خروجی :                        1
وزن :                              Kg  42
توان :                            4.2  Kw

کمپرسور فشارقوی 300 bar

مدل :                       PACIFIC-P
ظرفیت :                  Lit/min 350
فشار کاری :                 bar  300
تعداد خروجی :                     2~3
وزن :                             Kg  142
توان :                             10  Kw

کمپرسور فشارقوی 300 bar دیزل

مدل :                     PACIFIC-PG
ظرفیت :                  Lit/min 350
فشار کاری :                 bar  300
تعداد خروجی :                        4
وزن :                            Kg  128
توان :                             10  Kw

کمپرسور فشارقوی 300 bar دیزل

مدل :                       PACIFIC-D
ظرفیت :                  Lit/min 300
فشار کاری :                 bar  300
تعداد خروجی :                     2~4
وزن :                             Kg  172
توان :                            7.4  Kw

کمپرسور فشارقوی 300 bar برقی

مدل :                       PACIFIC-O
ظرفیت :                  Lit/min 350
فشار کاری :                 bar  300
تعداد خروجی :                   2~ 4
وزن :                            Kg  192
توان :                           7.5  Kw

کمپرسور فشارقوی 300 bar سایلنت

مدل :                     PACIFIC-M3
ظرفیت :                  Lit/min 350
فشار کاری :                 bar  300
تعداد خروجی :                   2~ 4
وزن :                            Kg  192
توان :                           7.5  Kw
بدون صدا                 super silent
میزان صدا :                     82  dB