درایر تبریدی

درایر تبریدی چیست ؟

درایر (خشک کن) تبریدی
درایر یا خشک کن ها دستگاه هایی هستند که با قرار گرفتن درمسیر هوای خروجی و مصرف کننده رطوبت را از هوای خـــروجیکمپرسور جذب کرده و هوای خشک را جهت مصرف کننده تامین مینمایند.

درایر تبریدی چگونه کار میکند ؟

درایر تبریدی با سرد کردن هوا باعث دفع رطوبت محــلول در هوا .بصورت قطرات آب می‌گردد
درایر تبریدی چقدر هوا را خشک می‌کند؟درایـــر های تبـــریدی هوا را تا دمای تقطـــه شبنم +3 درجـــه.سیلیسیوس خشک می‌کند

تولید و واردات درایر تبریدی

با توجه به تحریــم کشورمان توسط شرکتهای بزرگ صنعت هوای فشرده ، متاسفانه اکثر درایر های تبریدی موجود در بازار ایـــران وارد شده از کشور چیــن بوده و باکیفتی بسیار نازل دراختیار مصرف کنندگـان قرار میگیرد. درایر های مذکور بعلت مشکلات طراحی و کیفیت پایین قطعات و عدم رعایت استانداردها، از رانـــدمان خوبی برخوردار نبـــوده و وظیفــــه جذب آب از هوای فشــرده را بدرستی انجام نمیدهند. عدم جـــذب آب ، پدیده یــخ زدگی، سوختن کمپرســور، نشــت گـــاز ، ســرد شــــدن هــــوای خـــروجــــی ، وجــود زنــگ آهن (اکسیدآهن) در هوای خروجـی را می تــوان از جملـه . اشکالات درایر های تبریدی باکیفت پایین برشمرد

شرکت آبان کنترل تولید کننده درایـــر های تبریدی با رعایت استاندارد های مهندسی و طراحــی و استفــاده از قطعات مرغوب ، منطبق بر نیاز مصرف کننده آماده همکاری با کلیه مصرف کنندگان این محصول می‌باشد. کلیــه درایــر هـــای تبریدی این شرکت دارای گاراتنی کیفیت و گـارانـتی قطعات می‌باشند.

درایرهای تبریدی شرکت آبان کنترل

Model Capacity in
M3/min
@7 Bar &
DP 3 C
Available
Voltages
IN / OUT
Connection
( inch )
Appr.
Dimensions
LxWxH(cm )
X-AIR-ARD-0.2 0.2 220 V 1/2 30X40X35
X-AIR-ARD-0.4 0.4 220 V 1/2 50X55X40
X-AIR-ARD-0.6 0.6 220 V 3/4 50X55X40
X-AIR-ARD-0.8 0.8 220 V 3/4 50X50X60
X-AIR-ARD-1 1 220 V 3/4 55X55X65
X-AIR-ARD-2 2 220 V 1 90X70X85
X-AIR-ARD-4 4 220 V 1-1/2 90X70X85
X-AIR-ARD-6 6 220 V 1-1/2 90X70X85
X-AIR-ARD-8 8 220 V 2 120X80X120
XAIR-ARD-10 10 380 V 2 120X80X120
X-AIR-ARD-15 15 380 V 3 Flg 120X80X120
XAIR-ARD-20 20 380 V 3 Flg 120X90X120
X-AIR-ARD-25 25 380 V 3 Flg 120X100X120
XAIR-ARD-30 30 380 V 4 Flg 200X150X160
X-AIR-ARD-35 35 380 V 4 Flg 200X150X160
XAIR-ARD-40 40 380 V 4 Flg 200X150X160
X-AIR-ARD-45 45 380 V 4 Flg 200X150X160
X-AIR-ARD-55 55 380 V 4 Flg 200X150X160
XAIR-ARD-65 65 380 V 4 Flg 250X150X170
X-AIR-ARD-75 75 380 V 6 Flg 250X150X170
XAIR-ARD-85 85 380 V 6 Flg 300X150X170
XAIR-ARD-95 95 380 V 6 Flg 300X150X180
X-AIR-ARD-105 105 380 V 8 Flg 300X150X180
XAIR-ARD-115 115 380 V 8 Flg 350X150X200
X-AIR-ARD-130 130 380 V 8 Flg 350X150X200