ساخت کوچکترین کنترل پنل درایر جذبی دنیا !

نصب و راه اندازی تابلو سکونسر 3 کانال

تعویض برد از رده خارج با مدل AR1214 آرسین

تعویض برد از رده خارج با مدل AR200 آرسین

نصب کنترل پنل AR200 آرسین – کمپرسور 315 کیلووات کارخانه خمیر و کاغذ دیبای شوشتر

تعویض برد از رده خارج با مدل AR1214 آرسین

لیست خطاهای کمپرسور

بدون خطا  – آماده استارت

Ready To Start

ظاهر شدن این پیام به این معنی است در سیستم کنترلی هیچ خطایی وجود ندارد و با زدن دکمه استارت کمپرسور روشن خواهد شد

Rotation Fault

Rotation Fault

خطای گردش الکتروموتور
این خطا بعلت جابجایی فازها بوجود می آید

Compess OL Fault

خطای اور لود الکتروموتور
این خطا بعلت آمپر کشیدن الکترو موتور بوجود می آید.

Emergency Stop

خطای قطع اضطراری
فشرده شدن کلید Emergency یا قطع بودن مدار آن باعث خاموش شدن کمپرسور با این خطا می شود. استوپ قارچی را برگردانید

Over Load Fan Fault

خطای اورلود الکتروموتور FAN
درصورت آمپر کشیدن بیش از حد مجاز الکتروموتور FAN این خطا بر روی صفحه نمایش داده میشود و کمپرسور خاموش میگردد.

Pressure Switch Err.

Pressure Switch Err

خطای فشار بالای مخزن سپراتور
بالارفتن بیش از حد فشار مخزن سپراتور باعث می شود که Pressure switch عمل کرده و کمپرسور با این خطا خاموش شود.

Temp1 Prob Disconect

Temp1 Prob Disconect

خطای قطع سنسور دما
قطع بودن یا خرابی سنسور دما باعث می شود که کمپروسور روشن نشود و این خطا نشان داده شود.

Digital Com Discond

خطای قطع ورودی های دیجیتال
این خطا به معنی قطع پایه مشترک ورودی های دیجیتال (خطاها) می باشد.

TD1 Disconection Err

TD1 Disconnection Err

خطای قطع سنسور فشار
هنگامی که سنسور فشار قطع باشد این خطا مشاهده میشود. در این حالت فشار مخزن نشان داده نمی شود و کمپرسور نیز روشن نخواهد شد.

عبارتهای مرتبط : کنترل برد آرسین – پنل آرسین – کنترل پنل کمپرسور – بردپنل کمپرسور – آرسین کنترل – پنل کمپرسور – برد کمپرسور – پنل درایر – برد آرسین – سنسور دما – پنل کمپرسور آرسین – پنل کنترل کمپرسور آرسین (ARSIN) – تعمیر برد آرسین – تعمیر کمپرسور آرسین – تعمیر برد کنترلی کمپرسور – قیمت برد آرسین – کنترلر کمپرسور آرسین – تعمیر کنترلر آرسین – برد کمپرسور آرسین