درایر تبریدی

درایر تبریدی

  1. خانه
  2. درایر تبریدی

درایر تبریدی چیست ؟

درایر (خشک کن) تبریدی
درایر یا خشک کن ها دستگاه هایی هستند که با قرار گرفتن درمسیر هوای خروجی و مصرف کننده رطوبت را از هوای خـــروجیکمپرسور جذب کرده و هوای خشک را جهت مصرف کننده تامین مینمایند.

درایر تبریدی چگونه کار میکند ؟

درایر تبریدی با سرد کردن هوا باعث دفع رطوبت محــلول در هوا .بصورت قطرات آب می‌گردد
درایر تبریدی چقدر هوا را خشک می‌کند؟درایـــر های تبـــریدی هوا را تا دمای تقطـــه شبنم +3 درجـــه.سیلیسیوس خشک می‌کند

تولید و واردات درایر تبریدی

با توجه به تحریــم کشورمان توسط شرکتهای بزرگ صنعت هوای فشرده ، متاسفانه اکثر درایر های تبریدی موجود در بازار ایـــران وارد شده از کشور چیــن بوده و باکیفتی بسیار نازل دراختیار مصرف کنندگـان قرار میگیرد. درایر های مذکور بعلت مشکلات طراحی و کیفیت پایین قطعات و عدم رعایت استانداردها، از رانـــدمان خوبی برخوردار نبـــوده و وظیفــــه جذب آب از هوای فشــرده را بدرستی انجام نمیدهند. عدم جـــذب آب ، پدیده یــخ زدگی، سوختن کمپرســور، نشــت گـــاز ، ســرد شــــدن هــــوای خـــروجــــی ، وجــود زنــگ آهن (اکسیدآهن) در هوای خروجـی را می تــوان از جملـه . اشکالات درایر های تبریدی باکیفت پایین برشمرد

شرکت آبان کنترل تولید کننده درایـــر های تبریدی با رعایت استاندارد های مهندسی و طراحــی و استفــاده از قطعات مرغوب ، منطبق بر نیاز مصرف کننده آماده همکاری با کلیه مصرف کنندگان این محصول می‌باشد. کلیــه درایــر هـــای تبریدی این شرکت دارای گاراتنی کیفیت و گـارانـتی قطعات می‌باشند.

درایرهای تبریدی شرکت آبان کنترل

ModelCapacity in
M3/min
@7 Bar &
DP 3 C
Available
Voltages
IN / OUT
Connection
( inch )
Appr.
Dimensions
LxWxH(cm )
X-AIR-ARD-0.20.2220 V1/230X40X35
X-AIR-ARD-0.40.4220 V1/250X55X40
X-AIR-ARD-0.60.6220 V3/450X55X40
X-AIR-ARD-0.80.8220 V3/450X50X60
X-AIR-ARD-11220 V3/455X55X65
X-AIR-ARD-22220 V190X70X85
X-AIR-ARD-44220 V1-1/290X70X85
X-AIR-ARD-66220 V1-1/290X70X85
X-AIR-ARD-88220 V2120X80X120
XAIR-ARD-1010380 V2120X80X120
X-AIR-ARD-1515380 V3 Flg120X80X120
XAIR-ARD-2020380 V3 Flg120X90X120
X-AIR-ARD-2525380 V3 Flg120X100X120
XAIR-ARD-3030380 V4 Flg200X150X160
X-AIR-ARD-3535380 V4 Flg200X150X160
XAIR-ARD-4040380 V4 Flg200X150X160
X-AIR-ARD-4545380 V4 Flg200X150X160
X-AIR-ARD-5555380 V4 Flg200X150X160
XAIR-ARD-6565380 V4 Flg250X150X170
X-AIR-ARD-7575380 V6 Flg250X150X170
XAIR-ARD-8585380 V6 Flg300X150X170
XAIR-ARD-9595380 V6 Flg300X150X180
X-AIR-ARD-105105380 V8 Flg300X150X180
XAIR-ARD-115115380 V8 Flg350X150X200
X-AIR-ARD-130130380 V8 Flg350X150X200
فهرست